Info

 

Specyfikacja przygotowania projektu do wydruku wielkoformatowego:

  1. W nazwie pliku prosimy umieścić  rozmiaru wydruku docelowego w cm.
     np:   druk_200x300cm


   2. Banery, billboardy bez spadów.


   3. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od krawędzi,
     wszystkie istotne treści powinny znajdować się minimum 6cm od krawędzi.

 

  4. Preferowany format to pdf.  zaleca się dołączyć podgląd w  jpg.
 

 

  5. Prace do 20m2 prosimy o pliki w skali do 1:1,
     dla rozmiaru prac powyżej 20m2 w skali do 1:10,

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BANERY POZNAŃ,  Drukarnia Poznań,